— Konference den 27. april 2016 —

Årets Digitale Finansvirksomhed

Bliv inspireret til dit arbejde med digital transformation, og vær med når vi kårer de bedste digitale aktører i finanssektoren.

 • Præsenteret af

Billeder fra konference og Award Show 2016

Hvilke finansvirksomheder er nået længst i den digitale udvikling?

Kåringen af årets digitale finansvirksomhed er et helt nyt initiativ, der sætter fokus på den digitale udvikling i finanssektoren.

Nye digitale standarder

I dag har vi omgående adgang til alle informationer, produkter og services. Vi kan håndtere vores finanssager, når det passer os, hvor end vi befinder os.

Nye digitale løsninger sætter samtidig hurtigt standarden for forbrugernes forventninger, og som aktør i markedet er det en nødvendighed at følge med for at forblive konkurrencedygtig.

Den digitale transformation påvirker således både forbrugere, virksomheder, brancher og samfundet som helhed. Den teknologiske udvikling gør det muligt at skabe innovative, personlige og anderledes løsninger, men det kan samtidig være en svær proces at håndtere. For hvordan flytter man sig fra de traditionelle og afprøvede måder at gøre forretning på?

Vi kårer de bedste digitale aktører i finanssektoren

Som en del af konferencen kårer vi de danske finansvirksomheder, der klarer sig bedst ift. den digitale udvikling, som finanssektoren gennemgår i disse år.

Der er ikke tale om en konkurrence, der kræver tilmelding. I stedet findes vinderne baseret på en grundig undersøgelse af de 25 største banker, de 10 største forsikringsselskaber og de 10 største pensionsselskaber.

Kåringerne er baseret på en række målinger af virksomhedernes interne og eksterne digitale performance. Samspillet mellem de to er centralt for at sikre den bedste digitale udvikling, og på konferencen afdækker vi, hvilke nøgleelementer der skal til for at skabe en succes.

Tillykke til vinderne i 2016

Store banker

Årets digitale finansvirksomhed

Danske bank

2. Jyske Bank

3. Nykredit Bank

Bedste digitale kundeløsning

Danske bank

2. Nykredit Bank

3. Arbejdernes Landsbank

Bedste interne digitale setup

Danske bank

2. Jyske Bank

3. Arbejdernes Landsbank

Mellemstore banker

Årets digitale finansvirksomhed

Vestjysk Bank

2. Middelfart Sparekasse

3. Danske Andelskassers Bank

Bedste digitale kundeløsning

Vestjysk Bank

2. Ringkjøbing Landbobank

3. Middelfart Sparekasse

Bedste interne digitale setup

Vestjysk Bank

2. Lån & Spar Bank

3. Danske Andelskassers Bank

Pensionsselskaber

Årets digitale finansvirksomhed

PFA Pension

2. PensionDanmark

3. PKA

Bedste digitale kundeløsning

PFA Pension

2. PKA

3. Industriens Pension

Bedste interne digitale setup

PensionDanmark

2. Industriens Pension

3. PKA

Forsikringsselskaber

Årets digitale finansvirksomhed

Tryg

2. Alka

3. Alm. Brand

Bedste digitale kundeløsning

Alm. Brand

2. Tryg

3. Alka

Bedste interne digitale setup

Alka

2. Tryg

3. Alm. Brand

Kåringerne i årets digitale finansvirksomhed hviler på en grundig undersøgelse, der afdækker den digitale performance for de 25 største banker, de 10 største forsikringsselskaber og de 10 største pensionsselskaber målt på balancen.

Priserne er inddelt i fire kategorier: Forsikrings-, Pensionsselskaber og Store/Mellemstore banker (kategorien er opdelt for at få et bredere indblik i sektoren).

Her afholdes konferencen

Nationalmuseet
Prinsens Palæ, Ny Vestergade 10
1471 København K

Kl. 13.30-21.30

Det får du på konferencen

 • Indsigt i hvor den finansielle sektor generelt er placeret i forhold til digital transformation
 • Viden om, hvordan du sikrer, at din digitale strategi er på rette spor ift. forbrugernes ønsker og behov
 • Indblik i hvordan nye spillere på markedet udfordrer den traditionelle måde at gøre forretning på, og hvad hemmeligheden bag deres succes er
 • Konkrete tips til, hvordan du bør arbejde med implementering af en digital strategi i praksis
 • Mulighed for at netværke med andre, der står overfor samme udfordring
 • Afsluttende 5 retters "Penge-menu" på Restaurant Julian hos Nationalmuseet

Dagens talere

Jan Damsgaard

Professor, Copenhagen Business School

Line Munkholm Haukrogh

Head of Digital Channels, Personal Banking, Danske Bank

Tomas Frydenberg

Medlemsdirektør, PKA

Jane Kaasgaard

Programdirektør – Digitalisering, Tryg

Tor Bøe-Lillegraven

Head of Strategy and Analytics, eBay DK

Morten Møller Madsen

Executive Vice President, Digital & Marketing, Nykredit

Astrid Haug

Social media and digital strategy, astridhaug.dk

Kamilla Korsgaard

Head of Financial Services, Wilke

Dagens program

Del 1 - Konference

Kl. 13.30 Registrering og velkomstkaffe
Kl. 14.00 Velkommen
Kl. 14.10

Digitaliseringen af finanssektoren – tilbage til fremtiden
Jan Damsgaard, Professor, Copenhagen Business School

Kl. 14.35

Sådan arbejder PKA med digitale løsninger med udgangspunkt i medlemmernes behov og pensionskassens produkter
Tomas Frydenberg, Medlemsdirektør, PKA

Kl. 15.00

Historen om MobilePay og vores arbejde med digitale services
Line Munkholm Haukrogh,Head of Digital Channels, Personal Banking, Danske Bank

Kl. 15.25

PAUSE

Kl. 15.40

De digitale udfordringer for forsikringsselskaber og hvordan man håndterer dem
Jane Kaasgaard, Programdirektør – Digitalisering, Tryg

Kl. 16.05

Data driven business models - Sådan bruger du big data til at forudse den digitale kunderejse
Tor Bøe-Lillegraven, Head of Strategy and Analytics, eBay DK

Kl. 16.30

Finanssektoren på sociale medier - Sådan skaber du gode kunderelationer
Astrid Haug, Social media and digital strategy, astridhaug.dk

Kl. 16.55

PAUSE

Kl. 17.05

Er corporate digital disruption en oxymoron?
Morten Møller Madsen, Executive Vice President, Digital & Marketing, Nykredit

Kl. 17.30

Danskernes oplevelser med og holdninger til den digitale udvikling i finanssektoren, og baggrunden for aftenens kåringer
Kamilla Korsgaard, Head of Financial Services, Wilke

Kl. 17.55

PAUSE

Del 2 - Award Show

Kl. 18.00 Velkommen
Kl. 18.10

Forret

Kl. 18.55

Kåring af vindere i kategorien 'Bedste interne digitale setup'

Kl. 19.25

Mellemret

Kl. 19.45

Kåring af vindere i kategorien 'Bedste digitale kundeløsning'

Kl. 20.20

Hovedret

Kl. 20.55

Kåring af vindere i kategorien 'Årets digitale finansvirksomhed'

Kl. 21.25

Dessert

Kl. 22.00

Tak for denne gang

FW Insight er FinansWatchs nye videntilbud, der ved siden af vores løbende nyhedsdækning tilbyder fordybelse og ny indsigt på en række centrale områder i den danske finanssektor.

Som FW Insight-abonnent modtager din virksomhed vores fire store rapporter/målinger, herunder særkørsler på egen virksomhed, gratis billetter til vores konferencer, resultater af surveys mm.

Prisen for FW Insight i 2016 er 48.000 kr. (eks. moms) og omfatter hele din virksomhed.

Vil du høre mere om
FW Insight?

Kontakt Lars Bräuner på tlf. 71 71 74 33 eller send en mail til lars@infowatch.dk

Om kåringen

Kåringen af årets digitale finansvirksomhed er et initiativ skabt i samarbejde mellem FinansWatch og rådgivnings- og analysevirksomheden Wilke A/S.

Kåringen er en årligt tilbagevendende begivenhed, der bliver markeret med prisoverrækkelse mm. og offentliggørelse af hovedresultaterne på FinansWatch.

Dette års kåring fandt sted d. 27. april 2016 i Nationalmuseet.

Kåringen af årets digitale finansvirksomhed er støttet op af input fra et Advisory Board.

Medlemmer af Advisory Boardet har bidraget til, at metode og tilgang til kåringerne er relevante og målrettede finanssektorens situation og udfordringer i forhold til den digitale udvikling.


Advisory Boardet til kåringen i 2016 består af:

 • Flemming Tovdal Schmidt, COO, Pension Danmark
 • Jan Damsgaard, professor, CBS
 • Jane Kaasgaard, programdirektør, Tryg
 • Jesper Schiøler, direktør, Lån & Spar Bank
 • Jim Nielsen, adm. direktør, Knowit Decision Danmark
 • Mogens Kristensen, direktør, Sydbank

Sådan foretages målingen

Metoden bag kåringen af årets digitale finansvirksomhed er tre-delt og alle målinger foretages i foråret 2016

1. En måling af kundernes brugeroplevelse af virksomhedernes digitale performance

Der gennemføres mere end 3.000 interviews med kunder i danske forsikrings-, bank og pensionselskaber. Vi afdækker kundernes brug af virksomhedernes digitale løsninger og deres brugertilfredshed herfor. Herved opnås et indblik i, hvordan virksomhederne performer digitalt over for deres kunder.

2. En ekspertvurdering, der objektivt vurderer virksomhedernes digitale kundeløsninger

Ekspertvurderingen består af en objektiv vurdering og sammenligning af virksomhedernes digitale kundeløsninger. Vurderingen afdækker løsningernes brugervenlighed og funktionalitet, samt personificeringsgrad.

3. En intern afdækning af virksomhedernes position i den digitale udvikling

Det interne interview afdækker og vurderer virksomhedernes digitale strategi, brug af digitale data til kunde- og forbrugerindsigter, samt automatisering af virksomhedernes kerneprocesser. Alle tre områder er afgørende for virksomhedens nuværende og fremtidige digitale position. Interviewene gennemføres med virksomhedens ansvarlige for den digitale strategi.